Условия за ползване

Права и задължения

Ползването на този уеб сайт, наричан за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от “Стилна жена” ЕООД представлява приемане и съгласие, че ползвателят, наричан за по- кратко ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с общите условия и ако не е съгласен с тях/ част от тях, да преустанови ползването на този сайт незабавно. “Стилна жена” ЕООД не носи отговорност ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.
“Стилна жена” ЕООД си запазва правото да променя, изтрива и редактира общите условия, както и всяко съдържание в този САЙТ по всяко време и без предизвестие като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. “Стилна жена” ЕООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана или имаща отношение към настоящия сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време и без предизвестие.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва този САЙТ и информацията и материалите, съдържащи се и показани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този САЙТ на трета страна.
“Стилна жена” ЕООД упълномощява ПОТРЕБИТЕЛЯТ да разглежда, съхранява и копира в електронен или печатен вид копия на материалите от този САЙТ единствено за собствена употреба, с цел генериране на поръчки и получаване на информация относно продуктите и услугите, предлагани от “Стилна жена” ЕООД.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя, копира, възпоизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава по какъвто и да било начин, излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по каквто и да е друг нецитиран тук начин, какъвто и да е елемент от съдържанието на този САЙТ, без предварително писмено разрешение от “Стилна жена” ЕООД.
“Стилна жена” ЕООД не носи отговорност по никакъв начин за нанесени вреди от каквото и да е естество вследствие ползването на този САЙТ, невъзможността той да бъде използван, недостъпността му или тази на материал, който е част от неговото съдържание.

Лични данни

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави на “Стилна жена” ЕООД точни и коректни данни (име, актуални имейл, телефон за връзка и адрес за доставка) и да ползва този САЙТ за да генерира само и единствено действителни поръчки. “Стилна жена” ЕООД си запазва правото на отказ от изпълнение на поръчки и предоставяне на услуги в случай, че подозира злоупотреба или в случай, че предоставените лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ или част от тях са непълни или некоректни.

Запознайте се с нашата „Политика за поверителност„, за да научите повече за това какви лични данни изискваме, обработваме и съхраняваме.

Цени и наличности

Всички цени, съдържащи се в този САЙТ включват 20% ДДС, освен когато изрично е упоменато друго.

Цените на всички артикули, съдържащи се в този САЙТ са идентични с цените на съответните артикули в нашата магазинна мрежа освен по време на специални намаления и промоции, когато е възможно всеки от нашите обекти както и този САЙТ да действат като самостоятелен обект и когато изрично са обозначени нова и стара цена на/до всеки артикул.

Цената за поръчка, която следва да бъде заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ е посочена преди потвърждаване на направената поръчка и включва стойността на артикулите и такса за доставка. При допуснати грешки или несъответствия на цената на един или няколко от поръчаните от ПОТРЕБИТЕЛЯ артикули “Стилна жена” ЕООД се задължава да уведоми възможно най- бързо и във всеки случай преди изпращане на артикулите до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да получи неговото съгласие за получаване на поръчката.

По време на намаления и промоции съответните нови цени на артикулите са актуални единствено докато трае намалението или промоцията или до изчерпване на наличностите. Поръчки направени до 24.00ч. на предишния ден или след 24.00ч. на последния ден от намалението/промоцията се таксуват на редовна цена.

Наличностите в този САЙТ нямат отношение към наличностите в един, няколко или всички магазини на “Стилна жена” ЕООД. “Стилна жена” ЕООД си запазва правото да менажира продуктовата гама във всеки обект както и в този САЙТ както намери за добре. “Стилна жена” ЕООД си запазва правото да спре който и да е артикул от производство или да изтегли неговите наличности по всяко време.

Отказ от поръчка

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже или промени всяка направена поръчка преди датата на изпращане като уведоми възможно най- скоро “Стилна жена” ЕООД на тел. 0888 299 210 или имейл onlinestore@stilnajena.bg. без каквито и да било санкции или неустойки и без да посочва причина.

За дата на изпращане се взима предвид датата, посочена на товарителницата към съответната поръчка, която “Стилна жена” ЕООД съхранява в досието към всяка такава. Вече изпратени поръчки могат да бъдат върнати след получаване към “Стилна жена” ЕООД по указания ред в “Доставки и връщане”.

Данни на фирмата

„Стилна жена“ ЕООД
BG 115907652
Адрес на регистрация: ул. „Вечерница“ 10, гр. Пловдив
Офис и Е- Магазин: ул. „Пряпорец“ 1, гр. Пловдив