Политика за поверителност

Във физическите магазини “Стилна жена” и на електронния магазин www.stilnajena.bg се събират, обработват и съхраняват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на дамски дрехи и аксесоари.

Администратор на обработваните лични данни е “Стилна жена” ЕООД, ЕИК: 115907652, с адрес на регистрация в гр. Пловдив, ул. “Вечерница” 10 и адрес за комуникация гр. Пловдив, ул. “Пряпорец” 1.

Длъжностното лице по защита на лични данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни на имейл: privacy@stilnajena.bg

Видове лични данни, които обработваме

 1. В нашите физически магазини

В магазини “Стилна жена” приемаме поръчки за неналични или коригирани артикули, изисквайки следната информация от клиента с цел доставка на горе споменатите:

 • Лично и фамилно име
 • Телефон за връзка
 • Адрес за доставка

Издаваме клиентски карти с право на отстъпка чрез попълване на формуляр от клиента, изисквайки следната информация:

 • Лично и фамилно име
 • Имейл (незадължително поле)

При издаване на фактура за направени покупки

 • Име, град, адрес, мол, ЕИК на фирмата получател
 • Лично и фамилно име на получателя
 1. В нашия Е- Магазин на www.stilnajena.bg

При онлайн поръчки

 • Лично и фамилно име
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер за доставка
 • Адрес за доставка
 • IP адрес

При регистрация на профил

 • Лично и фамилно име
 • Имейл адрес
 • Парола
 • Телефонен номер за доставка
 • Адрес за доставка
 • IP адрес
 1. При абонамент за информационен бюлетин
 • Лично име
 • Имейл адрес
 1. При поръчки, направени на телефони 0888 299 210/ 032/62 17 10
 • Лично и фамилно име
 • Телефон за доставка
 • Адрес за доставка
 1. При видеонаблюдение в нашите физически магазини

– видеозаписи от камери в шоурума на търговските обекти

Цели на обработката на личните данни

 1. Данни при направени поръчки на място или от разстояние се обработват с цел:
 • доставка на продукти
 • предоставане на информация относно плащания, рекламации, връщане и замяна на продукти
 • проследяване на пратки
 • потвърждаване за приемане, изпращане и др. промени на статуса на направени поръчки
 • издаване на фактури
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
 1. Данните за издаване на клиентски карти се обработват с цел:
 • Предоставяне на поименна клиентска карта с отстъпка при пазаруване
 • Предотвратяване на злоупотреби с правилата за ползване на нашата програма за лоялни клиенти
 1. Данни от видеонаблюдение в магазините “Стилна жена” се обработват с цел:
 • Проследяване на инциденти и нарушения
 • Предотвратяване и докладване на възникнали престъпления

Предоставяне на лични данни на трети страни

 1. Използваме следните доставчици на хостинг услуги за stilnajena.bg:

„СуперХостинг.БГ“ ООД, с ЕИК: 131449987 – Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

 1. Използваме следната софтуерна компания за складови дейности, търговия и отчетност

“ГЕНСОФТ” ЕООД, с ЕИК: 121497880 – Повече за тях можете да научите на тяхната интернет страница: http://gensoft.bg/

 1. Държавни органи и институции
  във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
 2. Куриерски фирми – според предпочитанията на потребителите

Данните се обработват за следните срокове:

 1. Данни, предоставени при поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка
 2. Данни за издаване на клиентски карти – до известяване за прекратяване на ползване от страна на клиента или установена злоупотреба
 3. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност– счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 4. Данни, предоставени въз основа на съгласие– до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро;
 5. Данни от видеонаблюдени във физическите магазини “Стилна жена” – съхраняват се до 7 дни от тяхното създаване; След това данните се изтриват и не могат да бъдат използвани или възстановени. Данни от видеонаблюдение не се изтриват и продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Вашите права относно личните Ви данни

 1. Право на достъп и копие

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени  в срок от 30 календарни дни

 1. Право на корекция на неточни лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

 1. Право на заличаване (изтриване) в следните случаи

–    Отпадане на необходимостта от обработка;
–    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
–    Незаконна обработка на данни;
–    Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш заличен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 1. Право на ограничаване обработването, когато:

–   се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
–    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
–    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
–    е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 1. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

– предоставяме данните директно на Вас; или
– при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

 1. Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

 1. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайното ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини „Стилна жена“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използване на “бисквитки”

Можете да се информирате относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на www.stilnajena.bg на нашата “Политика за изпозване на бисквитки”

Използваме Google Analytics, за да следим трафика в нашия онлайн магазин, с цел подобряване нашите маркетинг стратегии и достигане до нови клиенти. Прочетете повече за този инструмент и политиката за поверителност на Google тук: https://policies.google.com/privacy/update?hl=bg